8.klassi matemaatika parandusõpe: kümnendmurdudega arvutamine

//LearningApps.org/watch?app=1413175

//LearningApps.org/watch?app=1416287

//LearningApps.org/watch?app=1365138

//LearningApps.org/watch?app=1400319

//LearningApps.org/watch?app=1365144

Marju 🙂

Meie digiprojekti lõpetamine

Õppeaasta hakkab lõppema, sellega saab läbi ka meie digipööre. Sihid olid kõrged ja üritasime neid võimalikult hästi täita.

Suur tänu kolleegidele, kes meiega ühinesid ja aitasid seda läbi viia.

 

Leelo, Marju ja Ulvi 🙂

 

Noored ja tervis

Meie kooli III kooliastme õpilased nõudsid õpetajalt ringi, kus saaks rääkida noori huvitavatel teemadel – seksuaalsusest, uimastitest jms. Läbirääkimisel direktsiooniga õnnestuski tegevus käivitada ja nüüd on esmaspäeviti kaheksas tund klass igasuguste mängude ja aktiivtööde päralt.

Seekord oli teemaks seksuaaldebüüt. Õpetaja luges ette erinevaid juhtumeid, millest lapsed pidid kirja panema kõik seksuaalsust puudutavad sõnad – tulemuseks sõnapilv keskkonnas worditout. Teisel korral leidisid noored ise sõnu, mida nad seostavad esimese korraga. Ja källe tulemuseks sõnapilv (pildil).. Uus pilt (3)